18/04/2016

Ban hành quy định cắm mốc cho các loại đồ án

Theo Thông tư hướng dẫn mới nhất của Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định rõ về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng áp dụng cho toàn quốc.

quy-dinh-cam-moc-moi-ban-hanh

Theo đó, UBND quận, huyện, xã có trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giới các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù trong địa giới hành chính do mình quản lý. 

Trừ trường hợp các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giới.

Đối với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và phối hợp với UBND các cấp tổ chức triển khai cắm mốc giới đồ án quy hoạch chi tiết trong khu vực dự án. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết chấp thuận để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND các cấp thẩm định nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cùng cấp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét